Brooks Brothers指定分店

地址 電話
香港中環國際金融中心商場1096A號舖 +852-2234-7088
香港銅鑼灣崇光百貨5樓 (男裝) / 2樓 (女裝) +852-2831-8551 / +852-2831-4653
香港銅鑼灣時代廣場4樓429號舖 +852-3102-3703
九龍尖沙咀圓方1樓1068號舖 +852-2673-8703
九龍尖沙咀海港城港威商場2階2324-5號舖 +852-2110-8493
九龍尖沙咀崇光百貨1樓 +852-3911-1930
九龍九龍塘又一城LG2-61號舖 +852-2778-0200
九龍旺角新世紀廣場150-151號舖 +852-2250-4128