DBS Eminent Card
DBS Eminent Card
DBS Eminent Card
DBS Eminent Card
DBS Eminent Card
DBS Eminent Card
DBS Eminent Card DBS Eminent Card
DBS Eminent Card
DBS Eminent Card
註:
1.

額外獎賞之HK$300現金獎賞(「額外獎賞」)只適用於透過本網頁「立即申請」之連結遞交申請表,及於遞交申請表後的7日內交齊所有文件,並於2017年6月30日或之前獲成功批核的客戶。本行將於2017年8月31日或之前直接存入持卡人的新卡戶口,並顯示於月結單上。

2.

以上優惠須受條款及細則約束,詳情請按此


提示:借定唔借?還得到先好借!